Lista aktualności Lista aktualności

Nagroda im. Adama Loreta

Nagroda im. Dyrektora Adama Loreta

Dyrektor generalny Lasów Państwowych ogłasza kolejną edycję Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta.

 Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  •  najlepsze zrealizowane przedsięwzięcie (zrealizowany zbiór przedsięwzięć) w  zakresie popularyzacji, ochrony i doskonalenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz modelu organizacyjno-prawnego polskiego leśnictwa;
  • najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz przydatności praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa;
  • Człowiek Roku Polskich Lasów.

Laureatów wyłonią członkowie Kapituły w skład, której wejdą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat.  

Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych podczas obchodów Święta Lasu 2017.
Po raz pierwszy nagrodę im. Dyrektora Adama Loreta przyznano w 2001 r. Przez kilka lat - pod raz ostatni nagrodę wręczono w 2009 r.- nie ogłaszano kolejnych edycji.

Ogłoszenie o Nagrodzie im. Dyrektora Adama Loreta.

Formularz  zgłoszeniowy :

http://nagroda-loreta.lasy.gov.pl//protected/index.html