Lista aktualności Lista aktualności

Opinia Państwa jest dla nas bardzo ważna. Ankieta - zapotrzebowanie na turystyczne i rekreacyjna lasu.

Szanowni Państwo!

Lasy Państwowe od wielu lat łączą funkcje lasu zarówno gospodarcze, rekreacyjne, turystyczne i wiele innych. Jest to zadanie bardzo trudne, gdyż pogodzenie wielu funkcji jakie pełnią obszary leśne jest niezwykle skomplikowane. Ostatnie lata pokazują, że rola społeczna lasu znacznie wzrosła – świadczy o tym coraz większa antropopresja jakiej podlegają nasze lasy.

Ankieta skierowana jest do osób spędzających wolny czas w lesie zainteresowanych turystyką przyrodniczą. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do lepszego przystosowania obszarów leśnych do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych oraz określenia zapotrzebowania na turystyczne i rekreacyjne lasu. Ankieta jest anonimowa, wskazane przez Państwa odpowiedzi są zabezpieczone i poufne.

Prosimy o jej wypełnienie korzystając z linku:
https://spoleczne-lasy.webankieta.pl/