Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie odwołanych wydarzeń

Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej wobec zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, pozostając w poczuciu wspólnej odpowiedzialności, zawieszamy do odwołania wszelkie zajęcia edukacyjne oraz inne wydarzenia, w których planowany był udział społeczeństwa.

Liczymy na Państwa zrozumienie i pozostajemy w nadzei, że sytuacja kryzysowa ma charakter przejściowy. 

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecania odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.