Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzona jest gospodarka leśna w nadleśnictwie.

Opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Łagów obowiązuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. Plan ten został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 26.11.2017 r.  Zawiera on:

1.       Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

2.       Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

3.       Program ochrony przyrody

4.       Określenie zadań na okres obowiązywania w tym: etatu miąższościowego użytków rębnych, projektowania powierzchni zalesień, odnowień, pielęgnowania lasu i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej oraz potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej