Lista aktualności Lista aktualności

Centrum Edukacji Leśnej Technikum Leśnego w Zagnańsku już otwarte

Prace budowlane Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej przy Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku dobiegły końca. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uczniowie szkoły, mieszkańcy gminy oraz inni odwiedzający naszą lokalną społeczność goście zyskali miejsce na mapie, w którym mogą poszerzać swoją wiedzę z zakresu ekologii i leśnictwa.

Centrum edukacyjne mieści się w budynku przyszkolnym. Wewnątrz znajduje się duża sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny, umożliwiający prowadzenie nowoczesnych wykładów, prelekcji i spotkań o tematyce leśno-ekologicznej. Dodatkowo wygospodarowano pomieszczenie do zajęć plastyczno-technicznych, bogate w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które będą przydatne w przeprowadzaniu planowanych projektów edukacyjnych. Oprócz tego, budynek mieści biuro z monitoringiem kamer, dwa pomieszczenia warsztatowo – gospodarcze oraz toalety. Prace remontowo – budowlane zostały przeprowadzony w sposób uwzględniający udogodnienia dla osób niepełnosprawnych m.in. szerokie drzwi, odpowiednio przystosowane toalety, wejścia bez progowe, nawierzchnie dotykowe dla niewidomych. Obsługa energetyczna w wyremontowanym centrum pochodzi ze źródła energii odnawialnej podłączonej do sieci energetycznej. Na dachu zamontowano ogniwa fotowoltaiczne wraz z całym osprzętem, dzięki czemu budynek z takim rozwiązaniem nie będzie produkował zanieczyszczeń powietrza.

Nieodzownym elementem nowopowstałej inwestycji jest także ścieżka edukacyjna poprowadzona wokół terenu Zespołu Szkół Leśnych. Stanie się ona stałym szlakiem pieszym, zawierającym siedem przystanków o tematyce ochrony środowiska i zwierząt, segregacji odpadów, gospodarki leśnej i wodnej. Podążając jej śladami zwiedzający  będzie miał możliwość odwiedzenia istniejącego przy Zespole Szkół Leśnych Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych. CELiE jednorazowo może pomieścić 70 osób, które chcą zdobyć nową wiedzę i doświadczenie.

Celem głównym, realizowanym w ramach działalności Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej będzie podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa na temat ekologii i panującego klimatu, kształtowanie zachowań pro-środowiskowych. Bardzo ważną rolą jednostki będzie uwrażliwianie na walory przyrodnicze i różnorodność otaczającego świata, tym samym próbując zmniejszyć rozmiar negatywnych oddziaływań na środowisko. Do szczegółowych zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należeć będzie:
•    prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej;
•    zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska przyrodniczego naszego miasta i okolic;
•    organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;
•    wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do wszystkich sfer życia społecznego;
•    zainteresowanie społeczeństwa rozwijaniem postaw ekologicznych na terenie gminy;
•    umożliwienie każdemu zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla ochrony środowiska;
•    rozwinięcie współpracy ze środowiskiem naukowym;
•    przekazanie społeczeństwu informacji o podstawowych zasadach ochrony przyrody, ustawowych ograniczeniach samowolnych wycinek drzewostanu oraz drzew i krzewów;
•    organizacja imprez ekologicznych;
•    wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska;
•    organizacja prelekcji dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony powietrza, wód i ziemi;
•    popularyzacja wartości odnawialnych źródeł energii;
•    prowadzenie warsztatów i dendrologicznych zajęć terenowych;
•    współpraca z towarzyszeniami i organizacjami ekologicznymi.

Głównym źródłem motywacji do wybudowania Centrum Edukacji Leśnej i Ekologicznej była potrzeba poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat specyfiki pracy leśnika i jego roli w ochronie zasobów środowiskowych, w szczególności o pracach profilaktycznych dotyczących zapobiegania rozwojowi szkodliwych owadów i patogenów. Dzięki  współpracy szkoły z Lasami Państwowymi ukazane zostaną społeczeństwu inne zadania, niż ścinka drzew, które wykonują leśnicy, a przede wszystkim w jaki sposób zapewniają zrównoważony rozwój. Stworzona ścieżka edukacyjna, umożliwi „dotknięcie” przyrody i obcowanie z naturą, przy okazji pomagając poznać działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony środowiska.

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką ekologii do skorzystania z różnych form usług edukacyjnych, które będą w najbliższym czasie oferowane przez pracowników Zespołu Szkół Leśnych we współpracy z Lasami Państwowymi w ramach  działalności nowo powstałego centrum.

Osoby chętne do zapoznania z naszą ofertą edukacyjną zachęcamy do kontaktu telefonicznego - szkoła - tel. (41) 300-11-41 lub sekretariat@zsl-zagnansk.pl

Adres CELiE : 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4.
https://www.zsl-zagnansk.pl/                  Współrzędne N 50o58’55”, E 20o39’46”