Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna dla odbiorców indywidualnych (detaliczna) prowadzona jest w kancelariach leśnictw w każdy wtorek i piątek w godzinach 8:00 - 11:00.

Sprzedaż dla przedsiębiorców prowadzona jest w Portalu Leśno-Drzewnym i na e-drewno.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży hurtowej znajduje się na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Adres portalu e-drewno:

https://www.e-drewno.pl/stock/

Adres portalu leśno-drzewnego:

http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno


Wzór umowy sprzedaży i Porozumienie

Decyzja nr 2/2022 Nadleśniczego Nadleśnictw Łagów

Załącznik nr 1 (Ogóne regulacje)

Załącznik nr 2 (Cennik drewna)