Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs dla internautów

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie internetowym pod nazwą  „Rozpoznajemy gatunki ptaków zimujących w Polsce”. Konkurs-zabawa polega na rozpoznaniu 10. ptaków zimujących w naszym kraju. Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie prawidłowych odpowiedzi (nazw ptaków) przestawionych na zdjęciach wykonanych przez naszego kolegę – leśnika Krzysztofa Ptaka z Nadleśnictwa Suchedniów na adres: andrzej.zagnienski@radom.lasy.gov.pl

Pierwszych 5.osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci „Ilustrowanego leksykonu grzybów w Polsce”. Wyniki konkursu ogłosimy na stronie internetowej Nadleśnictwa Łagów 6 grudnia 2021 r. Z laureatami skontaktujemy się mailowo w celu ustalenia sposobu przekazania nagród.

 

Informacja o przetwarzaniu przez Nadleśnictwo Łagów danych osobowych w związku z konkursem pn. „Rozpoznajemy gatunki ptaków zimujących w Polsce

 

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informacje dotyczącą przetwarzania przez Nadleśnictwo Łagów Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

 

 1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Łagów z siedzibą Wola Łagowska 118,

26-025 Łagów, adres e-mail: lagow@radom.lasy.gov.pl, nr tel. 41 307 40 23.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W Nadleśnictwie Łagów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Sylwia Dziedzic-Miernik

Kontakt e-mail: sylwia.dziedzic@radom.lasy.gov.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu pn. „Rozpoznajemy gatunki ptaków zimujących w Polsce” dla internautów. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestników konkursu na ich przetwarzanie. Odbiorcą danych osobowych jest Nadleśnictwo Łagów – administrator oraz osoby odwiedzające stronę internetową administratora (w związku z publikacją wyników konkursu). Dane laureatów zostaną upublicznione. Przesłanie zgłoszenia na konkurs wraz z danymi: imię, nazwisko, adres e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie do celów przedstawionych w niniejszej informacji.

 

 1. Okres przechowywania

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów ich przetwarzania.

 

 1. Prawa Państwu przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Uczestnikom konkursu, którzy poprzez zgłoszenie wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje:

 • prawo do dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 3 z wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

 

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 1. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.