Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu wiedzy leśno-ekologicznej

Wczoraj t.j. 29 maja odbył się finał Konkursu wiedzy leśno-ekologicznej. Konkurs ten posiad wieloletnią tradycję a biorą w nim udział uczniowie szkół z terenu działania Nadleśnictwa Łagów. W tym roku w konkursie uczestniczyło36 trzyosobowych drużyn.

Wyniki rywalizacji przedstawione są w Protokoje jury:

Protokół jury Konkursu wiedzy leśno-ekologicznej

 

W dniu 29.05.2023 r. jury w składzie:

 1. Magdalena Michalik – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

 2. Eliza Hłasko - Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

 3. Paweł Szczepaniak – Świętokrzyski Park Narodowy

 4. Marzena Surowiec – Nadleśnictwo Łagów

 5. Piotr Pawlik – Nadleśnictwo Łagów

 6. Andrzej Zagnieński – Nadleśnictwo Łagów

stwierdziło, że w finale konkursu wzięło udział 36 trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły z zasięgu działania Nadleśnictwa Łagów. Zadanie finałowe polegało na rozwiązaniu testu obejmującego pytania teoretyczne oraz praktycznemu rozpoznawaniu drzew oraz roślin runa.

Po sprawdzeniu i ocenie rozwiązanych testów jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Trzy równorzędne pierwsze miejsca dla:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach (59 punktów)

 • Szkole Podstawowe w Piotrowie (59 punktów)

 • Szkole Podstawowej w Lechowie (58 punktów)

Trzy równorzędne drugie miejsca dla:

 • Szkoły Podstawowej w Ociesękach (57 punktów)

 • Szkoły Podstawowej w Bielinach II grupa (55 punktów)

 • Szkoły Podstawowej w Mirocicach (54 punkty)

Pięć równorzędnych trzecich miejsc dla:

 • Szkoły Podstawowej w Łagowie (53 punkty)

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach III grupa (52 punkty)

 • Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi (52 punkty)

 • Szkoły Podstawowej w Boleszynie (50 punktów)

 • Szkoły Podstawowej w Starej Słupi (50 punktów)

Przyznano także nagrodę specjalną dla najmłodszej drużyny (ekipa IV-klasistów) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach

Nagroda lucky losera przypadła Szkole Podstawowej w Szumsku.

Punktacja pozostałych uczestników konkursu:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie – 49 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Mominie – 49 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Szumsku – 49 punktów

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe – 48 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Bielinach I grupa – 47 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej I grupa – 46 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Sadowiu – 46 punktów

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach – 46 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Baćkowicach – 46 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce – 45 punktów

 • Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszachowie – 45 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Bardzie – 45 punktów

 • Zespół Szkół w Rudkach – 44 punkty

 • Praca nie podpisana (prawdopodobnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach  czwartoklasiści) – 44 punkty

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie – 44 punkty

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie – 44 punkty

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku – 43 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Porąbkach – 43 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Makoszynie – 43 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Łagowie II grupa – 43 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej II grupa – 42 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Mydłowie – 42 punkty

 • Szkoła Podstawowa w Waśniowie – 35 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Paprocicach – 35 punktów

 • Szkoła Podstawowa w Rakowie II grupa – 35 punktów

Jury składa serdeczne gratulacje zwycięzcom. Jednocześnie dziękujemy nauczycielom za wkład pracy w przygotowanie uczniów do konkursu i przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokółował – Andrzej Zagnieński

Na prośbę nauczycieli zamieszczamy poniżej link do testu konkursowego.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które robiły zdjęcia podczas konkursu o udostępnienie ich poprzez przesłanie na adres: andrzej.zagnienski@radom.lasy.gov.pl