Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Siejemy, sadzimy i pielęgnujemy. Troszczymy się.

Zgodnie z Planem Urządzania Lasu hodujemy sadzonki , wykonujemy odnowienia, zalesienia, pielęgnujemy uprawy i młodniki , wykonujemy podsadzenia, dolesienia i uzupełnienia. Rozmiar tych prac wynosi w tym dziesięcioleciu:

·         Pielęgnowanie upraw (CW) – 269,57 ha

·         Pielęgnowanie młodników (CP) – ponad 1114,37 ha

·         Odnowienia halizn, płazowin i zrębów – 289,14 ha

·         Podsadzenia, dolesienia  – 8,68 ha

·         Odnowienia drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego - 628,83

           - w tym zrębami zupełnymi - 289,14 ha

·         Wykonywanie melioracji agrotechnicznych – 622,98 ha

·         Poprawki i uzupełnienia - 1,59 ha

·         Wykonywanie trzebieży – 8416,06 ha

Sadzonki sosny w szkółce Szumsko