Wydawca treści Wydawca treści

LKP "Puszcza Świętokrzyska"

Kilka słów o Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Świętokrzyska"

Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) Puszcza Świętokrzyska powstał w 2004 roku. W całości leży na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Jest to wyjątkowo bogaty i cenny przyrodniczo obszar leżący na terenie Nadleśnictw: Daleszyce, Kielce, Łagów, Suchedniów, Zagnańsk oraz w części Nadleśnictwa Skarżysko. Jego łączna powierzchnia wynosi prawie 77 tys. ha.

Cześć LKP Puszcza Świętokrzyska stanowi otulinę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Są to wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne ze znacznym udziałem drzewostanów zbliżonych do naturalnych, zwłaszcza jodłowo-bukowych, z domieszką jaworu, modrzewia i graba. O ich wartości przyrodniczej świadczy fakt, że na tym terenie funkcjonuje 5 parków krajobrazowych i 24 rezerwaty przyrody.

Jedną z największych atrakcji przyrodniczych jest tu dąb „Bartek", który rośnie na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk". Wiek tego monumentalnego drzewa, szacuje się na około 1000 lat. Nie mniej popularna jest jaskinia Raj, znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Kielce. Warto także wspomnieć o pomnikowych cisach z miejscowości Cisów , leżącej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Daleszyce. Prawdziwymi przyrodniczymi perłami są rezerwaty „Ciechostowice" z populacją rodzimego modrzewia polskiego i „Świnia Góra" z unikatową roślinnością i naturalnymi puszczańskimi drzewostanami.

Na terenie LKP Puszcza Świętokrzyska znajduje się wiele miejsc pamięci. Można tu znaleźć ślady walk z czasów Powstania Styczniowego z 1863 roku. Najwięcej jest jednak mogił i pomników upamiętniających tragedie z okresu II wojny światowej. Najbardziej znane to Wykus - miejsce pobytu zgrupowania AK Ponurego - Nurta oraz mauzoleum w miejscowości Michniów, upamiętniające zbrodnię dokonaną przez hitlerowców.

Rezerwat Wykus - fot. Krzysztof Ptak

Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe tego terenu warunkują dynamiczny rozwój bazy edukacyjno – turystycznej. Otwierane są kolejne ścieżki dydaktyczne i edukacyjne. W najciekawszych miejscach pojawiają się pomosty, kładki i tarasy widokowe, które bardzo uatrakcyjniają zajęcia prowadzone przez leśników. Ta forma edukacji cieszy się coraz większą popularnością. Podobnie jak turystyka leśna, rowerowa i piesza.

Dużym uznaniem wśród nauczycieli i uczniów cieszy się leżąca w Nadleśnictwie Kielce malownicza ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna ,,Sufraganiec". Podobnie leśna klasa w Nadleśnictwie Suchedniów. Nadleśnictwo Daleszyce zaprasza natomiast na zajęcia do sali edukacji ekologicznej „Wiewiórka".

Izba edukacyjna w Nadleśnictwie Łagów- fot Danuta Haraf-Sęk

W 2008 roku LKP Puszcza Świętokrzyska poszerzony został o obręb leśny Snochowice. Dzięki temu w jego skład weszły dodatkowo dwa rezerwaty przyrody: „Góra Dobrzeszowska" i „Perzowa Góra" oraz 3 pomniki przyrody, wśród nich znane wśród miłośników kielecczyzny Skałki Świętej Rozalii.  Wśród zabytków kultury znalazł się m.in. pałac murowany w gminie Łopuszno, powstały w 1897 roku wraz z zabytkową bramą i parkiem. Przyłączenie Snochowic do LKP Puszcza Świętokrzyska poszerzyło także ofertę edukacyjną kompleksu, który wzbogaciła się o ścieżkę przyrodniczo-geologiczną w rezerwacie „Perzowa Góra".