Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Informujemy, że nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa a znajdującymi się w zasięgu działania Nadleśnictwa Łagów pełnią odpowiednie terytorialnie Starostwa Powiatowe.