Wydawca treści Wydawca treści

Skargi i wnioski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów lub jego zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 1000 - 1600 a gdy dzień ten jest wolny od pracy w następnym dniu roboczym w tych samych godzinach.