Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna dla odbiorców indywidualnych (detaliczna) prowadzona jest w kancelariach leśnictw w każdy wtorek i piątek w godzinach 8:00 - 11:00.

Sprzedaż dla przedsiębiorców prowadzona jest w Portalu Leśno-Drzewnym i na e-drewno.

Wszelkie informacje na temat sprzedaży hurtowej znajduje się na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.

Adres portalu e-drewno:

https://www.e-drewno.pl/stock/

Adres portalu leśno-drzewnego:

http://www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Decyzja nr 8 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów

Załącznik do Decyzji nr 8

Cennik na drewno, stroisz i choinki

Zarządzenie nr 11 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów w sprawie cennika na sadzonki

Załącznik nr 1 do cennika na sadzonki

Załącznik nr 2 do cennika na sadzonki

Załącznik nr 3 do cennika na sadzonki

Umowa sprzedaży 2020 - załącznik nr 1

Porozumienie uzupełniajace VAT- załącznik nr 2