Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Wcale tak dużo nie tniemy...

Główne zdania użytkowania lasu na lata 2017-2026:

·         Etat użytkowania rębnego – 4300, 37 ha – 383,8 tys. m3

·         Etat użytkowania przedrębnego – 841,06 ha – 364,6 tys. m3

Średnioroczne wykonanie planu cięć wynosi 74,8 tys. m3

Rębnie I (zupełne) – powierzchnia manipulacyjna do odnowienia – 282,35 ha

Rębnie częściowe – powierzchnia manipulacyjna do odnowienia – 339,69 ha

                Z uwagi na występujące typy lasów rębnie zupełne stanowią niewielki udział w wielkości pozyskania drewna (średniorocznie około 28 ha). Zaprojektowane są głównie w drzewostanach, w których nie ma perspektyw na uzyskanie odnowienia naturalnego. Dominują natomiast rębnie częściowe i gniazdowe, w których wykorzystuje się odnowienia naturalne.

                W ramach użytkowania przedrębnego planowane są czyszczenia późne z pozyskaniem grubizny oraz trzebieże wczesne i późne.