Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z lasu

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, poza obszarami, które objęte są tzw. stałym zakazem wstępu. Są to lasy stanowiące:

  1. uprawy leśne do 4m wysokości;
  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  3. ostoje zwierząt;
  4. źródliska rzek i potoków;
  5. obszary zagrożone erozją.

Tak więc w lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego. Dla gości odwiedzających nasze lasy utworzono kilka obiektów turystycznych i edukacyjnych. Przez teren nadleśnictwa przebiegają wyznaczone szlaki turystyczne. Zasady korzystania z nich określają regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Pamiętać należy jednak o tym, że korzystanie z lasu i jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność.

Podczas planowania pobytu w lesie zachęcamy do korzystania z mapy zagospodarowania turystycznego, dostępnej na stronie Banku  Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy).

Miłego wypoczynku!

Załączniki do Zarządzenia nr 10/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łagów;

1) Regulamin korzystania z miejsc odpoczynku w Nadleśnictwie Łagów

2) Regulamin korzystania z niejsc postoju pojazdów (MPP) w Nadleśnictwie Łagów

3) Regulamin korzystania ze szlaków pieszych w Nadleśnictwie Łagów

4) Regulamin zarządcy gruntu obozowiska

 

Jak przygotować się do wyprawy do lasu?